Comunicats del ClubMESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 A LLEIDA

julio 17, 2020

DESCARREGAR PDF

SOBRE L’US DE LA MASCARETA I ALTRES FORMES DE PREVENCIÓ:

Es manté obligatori l’ús de la mascareta en majors de 6 anys en tots els espais públics, a l’aire lliure i en espais públics oberts o tancats i al transport públic. També es demana una higiene sostinguda de les mans i el manteniment de la distància de seguretat així com evitar les trobades o les reunions de més de 10 persones.

QUINES RESTRICCIONS EXISTEIXEN?

Queda restringida l’entrada i sortida als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

EN QUINS CASOS NO HI HA RESTRICCIONS?

No hi ha restriccions en els desplaçaments per motius laborals per raó de serveis considerats essencials: seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris, serveis funeraris, serveis judicials, notaries
per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, mitjans de comunicació, residus urbans i industrials, bancs i finances, assegurances, residus sanitaris, subministraments i serveis sanitaris i de farmàcia, producció i distribució agroalimentària, cadena de distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors, els allotjaments turístics o altres similars que s’hagin definit com a servei essencial per a l’aïllament d’afectats i contactes per la COVID-19, serveis d’òptica, ortopèdia i fisioteràpia, serveis de premsa, serveis de transport públic, advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals, assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents, servei postal universal de l’operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili, serveis de les administracions públiquesimprescindibles per al funcionament dels serveis públics, serveis d’obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials, manteniment i reparacions d’urgència, comerç per internet, telefònic o correspondència, serveis informàtics essencials, serveis de neteja, bugaderia, serveis meteorològics, serveis d’explotació de mines, servei d’ITV i serveis de socorrisme.

Es permet la mobilitat dins dels termes municipals i entre els termes municipals de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

També es permet la mobilitat d’entrada i sortida en el cas de situacions inajornables de visites o proves mèdiques, proves i exàmens oficials, renovacions de permisos i documents o altres tràmits administratius inajornables, quan hagin de ser realitzats en aquests municipis sense alternativa possible, així com per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials i altres causes de força major degudament justificades.

PUC SORTIR DE CASA MEVA?

Sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva en els supòsits següents:
a) Per a l’assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.
e) Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.
f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.
g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.
h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
k) Per atendre els horts familiars d’autoconsum.
l) Per exàmens o proves oficials inajornables.
m) Per causa de força major o situació de necessitat. Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser al més estable possible.

Es permet la mobilitat dins dels termes municipals i entre els termes municipals dels municipis afectats per la present Resolució.

ESTAN OBERTES LES PISCINES MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA?

No, les piscines de la ciutat romanen tancades fins a nou avís.

ES POT FER ESPORT A L’AIRE LLIURE?

Sí. Es poden dur a terme activitats de lleure o esport a l’aire lliure amb grups de convivència habitual o sol.

ESTAN OBERTS ELS GIMNASOS?

Ni els gimnasos ni les pistes esportives estan obertes. Romandran tancades fins a nou avís.

LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER LA REGIDORIA D’ESPORTS I QUE S’INICIEN A PARTIR DEL DIA 20 QUEDEN CANCEL-LADES?

Efectivament, queden cancel·lades.

QUEDEN CANCEL-LADES LES ESTADOES D’INFANTS QUE HA ORGANITZAT L’AJUNTAMENT?

Es mantenen les activitats de casals i colònies d’estiu, les quals han de complir el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT “criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020”.

COM QUEDEN MUSEUS I BIBLIOTEQUES?

Els museus i les biblioteques resten oberts, subjectes al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel comitè de direcció del pla d’actuació del PROCICAT.

COM AFECTA AQUESTA RESOLUCIÓ A LA RESTA D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I OCI NOCTURN?

Se suspèn l’obertura al públic d’equipaments culturals, arxius, locals on es desenvolupen espectacles públics, teatres, cinemes, locals d’oci nocturn, sales de festa, discoteques que impliquin la interacció d’un nombre important de persones que pertanyin a grups de convivència diferents per l’increment del risc de transmissió comunitària.

QUAN SE CELEBRARAN LES ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMADES PER AQUEST PERÍODE?

Les activitats culturals programades per aquest període quedaran ajornades mentre sigui vigent la resolució, la durada de la qual està prevista inicialment fins el 29/07/20.
Un cop superada aquesta etapa s’anunciaran noves dates.

PUC DESPLAÇAR-ME PER REGAR L’HORT?

Es permeten desplaçaments per cuidar els horts d’autoconsum.

TINC PROGRAMADA UNA MUDANÇA DOMÈSTICA O PROFESSIONAL, PUC FER-LA?

Sí.

ES PERMETEN REUNIONS DE MÉS DE 10 PERSONES?

No, estan prohibides les trobades o reunions de més de 10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte les activitats laborals o el transport públic i tant en interiors com en exteriors.

SOBRE EL CONSUM D’ALIMENTS I BEGUDES EN ESTABLIMENTS OBERTS AL PUBLIC

En les reunions que concentrin fins a 10 persones en establiments oberts al públic (botigues, centres cívics…) no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

COM QUEDA LA RESTAURACIÓ I L’HOSTALERIA?

Les activitats d’hostaleria i restauració queden tancades excepte entrega a domicili o recollida a establiment amb cita prèvia.

ESTAN OBERTES LES TERRASSES?

No, les terrasses queden tancades. Incloent també les que formen part d’aquells equipaments municipals (per exemple, els centres cívics).

ELS CURSOS D’IMO TENEN CONTINUÏTAT?

Es finalitzaran els cursos telemàticament i, si no és possible, presencialment. L’IMO informarà d’aquells que es procedeixin a aturar o posposar.

ESTAN OBERTS ELS CENTRES CÍVICS?

Romanen tancats els centres cívics per a qualsevol activitat social, cultural o esportiva. Queden oberts els centres cívics de Balàfia, Cappont, Democràcia i Mariola per oferir l’assistència urgent de serveis socials i com a refugi per a fer front a l’onada de calor.

ESTAN OBERTS ELS DOS MERCATS SETMANALS DE FRUITA Y VERDURA?

Sí, els dos mercats de fruita i verdura queden oberts. Resta tancat el de roba.

PUC ANAR A COMPRAR ALS EIXOS COMERCIALS DE LA CIUTAT?

Sí, amb cita prèvia.

COM QUEDEN LES CERIMÒNIES I ELS ACTES DE CULTE?

Els casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i actes de culte queden limitades a 10 persones. El cementiri municipal de la ciutat de Lleida resta obert.

LES OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA MUNICIPAL TANQUEN?

L’OME, l’OGAT i l’OMAC resten obertes amb cita prèvia. La Palma (Joventut) també resta oberta.